KWALITEIT VAN ONZE PRAKTIJK 

Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te waarborgen. De gezondheidszorg is voortdurend in beweging. Ook wij zijn voortdurend in beweging om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) help ons hierbij.

Wij doen dit onder andere door

 • Het behalen van de plus-audits
 • Landelijk overleg met plus-praktijken (www.topoefentherapie.com)
 • Lidmaatschap van de beroepsvereniging VvOCM (Vereniging voor Oefentherapie Cesar- en Mensendieck)
 • Geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici (ex. art. 34 Wet BIG)
 • Het volgen van bij- en nascholing
 • Het begeleiden van stagiaires
 • Intercollegiaal overleg oefentherapeuten

Daarnaast

 • Zijn we direct toegankelijk. U heeft geen verwijzing nodig
 • Hebben we geen wachtlijst
 • Hebben we contracten met alle zorgverzekeraars
 • Werken we samen met andere disciplines waaronder fysiotherapie, chiropractie, diëtiste, logopedie en de scholen