• Kinderen

    Motorische achterstand, moeite met schrijven of pijnklachten? Kijk wat de oefentherapeut hiermee kan.

  • Ruiters

    Wilt u meer weten hoe wij ruiters begeleiden? Ga naar deze pagina.

  • Volwassenen

    Individuele behandeling gericht op een specifieke klacht of hulpvraag, of groepslessen om op een verantwoorde manier in beweging te blijven?

Meer weten?

030 6620 111

Meerndijk 35

3454 HN De Meern

Praktijk voor Oefentherapie Marian Werner

Wij zijn een kleinschalige praktijk voor volwassenen, kinderen en ruiters. We geloven in persoonlijk contact met patiënten. De communicatielijnen zijn kort, verbetering van inzichten en behandelmethodes kunnen we snel doorvoeren en we zijn flexibel. Daarnaast hechten we veel waarde aan kwaliteit. Sinds 2011 zijn we een pluspraktijk.

Corona maatregelen 31-03-2020

Op dit moment leveren wij op aanbeveling van de overheid alleen noodzakelijke zorg. Hiervan hebben wij een definitie opgesteld om wat meer duidelijkheid te verschaffen.

  1. We spreken van noodzakelijk zorg wanneer een patiënt die geen oefentherapeutische behandeling krijgt in potentie dusdanig achteruit zou kunnen gaan dat dit een gevaar oplevert voor de patiënt en/of deze daardoor genoodzaakt zal worden een beroep te doen op huisartsenzorg en/of 2e lijns zorg.
  2. Wanneer patiënten met een vitaal beroep hun werkzaamheden niet optimaal kunnen uitvoeren en daardoor niet de vitale bijdrage kunnen leveren die van ze gevraagd wordt.

In navolging van de landelijke aangescherpte regelgeving en de adviezen van het KNGF/VvOCM veranderen er ook binnen de praktijk een aantal dingen. Vanaf heden gaan behandelingen anders lopen, dit geldt voor zowel de huidige als nieuwe patiënten.

De oefentherapeut doet een online intake met u. Dit is een vraaggesprek en onderzoek (voor zover mogelijk). Hierbij krijgen wij een beeld van uw klachten en beoordelen dan of er op afstand verder behandeld kan worden of dat er met noodzaak hands-on behandeld moet worden.

Behandelingen Online of telefonisch worden ook vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze behandelingen gaan op afspraak en kunnen via het beveiligde programma Physitrack plaatsvinden.

Pluspraktijk

De uitgebreide audit hiervoor wordt uitgevoerd door het bureau HealthCare Auditing (http://www.healthcareauditing.nl). Door het behalen van deze audit, tonen we aan te voldoen aan de hoogste eisen gesteld op het gebied van kwaliteit van behandelingen en praktijkvoering. Voor u betekent dit: wij hanteren geen wachttijd, wij werken volgens de laatste richtlijnen en nieuwste inzichten zonder uw persoonlijke hulpvraag uit het oog te verliezen.

Wilt u meer weten over mijn praktijk en samenwerkingen?

© Copyright bewegingenhouding.nl