Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat wij als oefentherapeut ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de oefentherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelende oefentherapeut zelf. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van het Klachtenloket Paramedici.

De klachten- en geschillenregeling Paramedici wordt uitgevoerd door het Klachtenloket Paramedici (KLP). Hiervoor is er een website www.klachtenloketparamedici.nl en een loket waar cliënten, als zij niet tevreden zijn over de geboden paramedische zorg, terecht kunnen met vragen
(030-3100929 tussen 09.00 – 12.30 uur / info@klachtenloketparamedici.nl). Daarnaast is een externe klachtenfunctionaris aangesteld en is een geschillencommissie gevormd. Deze bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een ambtelijk secretaris, een cliëntvertegenwoordiger en een lid beroepsgenoot.