MOTORISCHE ONTWIKKELING

Wat is Kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. Klimmen, springen en balgooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven. In 5% van de gevallen blijven kinderen, zonder duidelijke reden achter op leeftijdgenoten. Dit gaat meestal niet vanzelf over. Bij kinderen met NLD, ADHD en dyslexie komen vaak ook motorische problemen voor.

Behandeling

De kinderoefentherapeut begint met een intake en een uitgebreid onderzoek. Bij jongere kinderen (jonger dan 7 jaar) beoordelen we altijd de totale motoriek. Bij oudere kinderen (8-12 jaar) kan soms volstaan worden met een deel-onderzoek, meer gericht op de hulpvraag. Op basis van de uitkomsten daarvan stelt de kinderoefentherapeut een behandelplan op. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. Met speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal leren kinderen spelenderwijs (weer) vertrouwen te krijgen in hun eigen kunnen. Bij de behandeling is betrokkenheid van de ouders en indien van toepassing, ook de leerkracht belangrijk.

Behandelindicaties

 •  Ongecoördineerd, houterig bewegen
 • Angst of onzekerheid tijdens bewegen
 • Onvoldoende beheersing van het evenwicht
 • Achterstand van de motorische ontwikkeling vergeleken bij leeftijdsgenoten
 • Moeite met aanleren van dagelijkse vaardigheden: zwemmen, fietsen, zelfverzorging
 • Onvoldoende ontwikkelde grove motoriek: moeite met springen, hinkelen, rennen
 • Onvoldoende ontwikkeling van de balvaardigheden
 • Onvoldoende ontwikkeling van de handvaardigheden
 • Schrijfproblemen

Houding

Jonge kinderen (ca. 3-7 jaar)

Bij jonge kinderen zie we vaak dat de voeten nog naar binnen gedraaid zijn. Als een kind hierdoor niet vaak valt en geen pijnklachten heeft is er geen reden om tot behandeling over te gaan. Veel kinderen staan met een holle rug. Deze kinderen kunnen onvoldoende spierspanning opbouwen. Vaak is de kracht van de buik- en rugspieren wel goed, maar weten ze niet hoe ze die kracht moeten gebruiken. Dit heeft zijn invloed op de ontwikkeling van het evenwicht op de grove motoriek.

Oudere kinderen (ca. 7-15 jaar)

Door de groei verandert er veel in het lichaam. De botten groeien waarbij de spieren in eerste instantie achterblijven. Hierdoor kunnen de spieren niet optimaal gebruikt worden en zijn verkort. Daarnaast vraagt groei veel energie. In bepaalde perioden van de groei is het voor pubers haast onmogelijk om een goed gestrekte houding op te kunnen bouwen maar vooral ook vol te kunnen houden. Langdurend kromme houdingen kunnen echter leiden tot afwijkingen van de wervelkolom (gameboyrug).

Afwijkende groei van de wervelkolom

Houdingsafwijkingen komen voor door een afwijkende groei van de wervelkolom. De bekendste zijn scoliose (zijwaartse verkrommingen van de wervelkolom) en ziekte van Scheuermann (waarbij de rug ‘krom’ groeit). Deels zijn deze aandoeningen erfelijk bepaald, maar worden sterk beïnvloed door de belasting van de rug (houding).

Behandelindicaties

 • Het kind pijnklachten krijgt (knieën, onderrug, nek, schouders of hoofdpijn)
 • Bij afwijkende groei van de wervelkolom
 • Als het  kind zich stoort aan zijn eigen houding
 • Staan met een overdreven holle rug, of juist krom staan/zitten

Sensomotorische informatie verwerking

Wat is sensomotorische integratie?

Het verwerken van zintuiglijke waarnemingen wordt sensorische integratie genoemd. Onder ‘zintuiglijke waarnemingen’ vallen: horen, zien, ruiken en proeven, maar ook tastzin, lichaamsbesef en evenwicht. Bij sommige kinderen verloopt de interpretatie van deze prikkels niet goed. Het kan voorkomen dat deze prikkels juist te zwak of te sterk overkomen. Dit heeft tot gevolg dat kinderen deze prikkels vermijden of juist overmatig opzoeken. Vaak komt dit tot uiting in onwenselijk of juist heel passief gedrag.
• Problemen bij de verwerking van de informatie van tastzin, lichaamsbesef en evenwichtsgevoel zijn altijd terug te zien in de motoriek en zijn door ons te behandelen.
• Bij problemen met het verwerken van auditieve en visuele prikkels, zoeken we samen met het kind, de ouders en de leerkracht naar oplossingen zodat het kind beter kan functioneren en minder ‘ongewenst gedrag’ laat zien.

Behandeling

De behandeling van sensomotorische problemen koppelen we altijd aan het functioneren van het kind in de situatie waar het probleem zich voordoet. Na een intake, zoeken we naar de prikkels waar een kind moeite mee heeft. Hierbij maken we gebruik van vragenlijsten (Sensory Profile), uw ervaringen en indien nodig aanvullende testen. De neurologie (het verwerken van de prikkels) van oudere kinderen is niet eenvoudig aan te passen. De manier waarop een kind met deze prikkels omgaat is wel te veranderen (sensomotorische informatie verwerking). Het is daarom belangrijk op de plek, waar het probleem zich voordoet te kijken. Hier proberen we antwoorden te vinden op de volgende vragen:
• Waar heeft het kind last van?
• Welke strategie heeft het kind bedacht?
• Is deze strategie effectief?
• Is deze strategie acceptabel voor de omgeving?
Afhankelijk van de antwoorden op de vragen kunnen we kijken wat het kind nodig heeft en eventuele alternatieve strategieën aanbieden.

Behandelindicaties

 • Moeite met het verwerken van prikkels op de huid
 • Moeite met signalen van het evenwichtsorgaan: moeite met ‘bewogen worden’ (schommelen, koprol, autorijden) of juist continu deze prikkels opzoeken
 • Onvoldoende lichaamsbesef met als gevolg onvoldoende controle over bewegingen
 • Moeite met het verwerken van visuele of auditieve informatie