Behandeling

Houding en Beweging Oefentherapie

Oefentherapie Cesar/Mensendieck biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. De methode is gericht op het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat, die ontstaan zijn of in stand gehouden worden door het lichaam verkeerd te belasten. U leert hoe u klachten kunt beïnvloeden door een meer natuurlijke, bij u passende manier van bewegen. Hierbij gaan we uit van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden, leefomstandigheden en uw wensen.

Intake en onderzoek

Tijdens de eerste behandeling vindt er een vraaggesprek plaats. Hierdoor krijgen we inzicht in de pijnklachten of de reden van uw aanmelding. Daarna volgt een onderzoek waarin we zoeken naar de relatie tussen de pijnklachten en het houdings- en bewegingspatronen. Ook worden spierkracht, spierlengte en bewegingsmogelijkheid bekeken. Aan de hand van het vraaggesprek en het onderzoek stellen we samen met u een behandelplan op.

Behandeling

Door middel van oefeningen (die u ook thuis doet) wordt u zich steeds meer bewust van uw houding en bewegingen en leert u hierin verandering te brengen. Daarnaast krijgt u oefeningen om de pijn te verminderen, te ontspannen of bepaalde spieren te versterken. Uiteindelijk bent u steeds beter in staat om zelf te zien, te voelen en te oordelen of uw houding en bewegingen juist zijn. Zo wordt u als het ware uw eigen therapeut. Kortom: U past het geleerde toe in het dagelijks leven en zo voorkomt u dat klachten terugkeren. Het is niet de bedoeling om een leven lang oefeningen te blijven doen. Oefeningen zijn een hulpmiddel om te komen tot een verantwoord bewegingspatroon, maar geen doel op zich.

Behandelindicaties

 • Klachten van heup, bekken, nek, schouder
 • Klachten van voeten en knieën
 • Spanningshoofdpijn
 • RSI/KANS
 • Whiplash
 • Werk gerelateerde klachten
 • Houdings- en bewegingsafwijkingen
 • Ademhalingsklachten, zoals hyperventilatie
 • Neurologische aandoeningen, zoals hernia, ischias
 • Orthopedische aandoeningen, zoals artrose, osteoporose, scoliose, ziekte van Scheuermann
 • Reumatische aandoeningen, zoals fibromyalgie, ziekte van Bechterew, reumatoïde artritis